Bedrijfstraining

Pole4 bedrijfstraining:
Outdoor leiderschapsprogramma's met optimale impact

Als je met je team of als professional extreme high impact resultaten wilt boeken die in een trainingszaal niet te behalen zijn...


Pole4 bedrijfstraining organiseert op Mallorca uitgebalanceerde en op maat gemaakte outdoor leiderschapsprogramma's. Altijd met het doel om optimale resultaten te boeken. Resultaten die vooraf met elkaar bepaald worden.

Op het eiland ontvangen wij teams of leidinggevenden en professionals uit een organisatie. We gaan met hen de bergen in om een herinnering voor het leven te maken. De volkomen andere omgeving in de schitterende natuur en uitdagingen op gebied van persoonlijk leiderschap, communicatie, teamwork en stijl van leidinggeven creëren een perfecte leeromgeving. De bergen in - op een veilige wijze, - geeft een volledig ander perspectief op leiderschap, samenwerking en het behalen van doelen.

De meest indringende, best beklijvende
en tegelijkertijd mooiste leerervaring, doe je op in de bergen

Voor Wie?

Voor organisaties met daarin:

 • bulletpointTeams die optimaal willen functioneren.
  -› High Impact team performance programma.
 • bulletpointNieuw gevormde teams die optimaal willen leren samenwerken
  -› High Impact team leadership programma.

 • bulletpointDe professional die zijn/haar potentieel optimaal wil benutten mbt persoonlijke groei en leiderschapsvaardigheden
  -› High performance professionals programma.
 • bulletpointLeidinggevenden (beginnend) die hun management & leiderschaps-kwaliteiten willen optimaliseren
  -› Leadership summit programma.


Voor welke problemen of uitdagingen zijn de programma's geschikt:

 • Moeizame of zelfs problematische samenwerking in teams.
  Denk aan onduidelijkheid over de plek van het teamlid of de teamleider binnen het team, onduidelijke rollen, slechte onderlinge communicatie, politiek, gebrek aan vertrouwen, 'accountability' of rekenschapsrelatie die niet op orde is.
 • Inefficiënte en ineffectieve samenwerking in teams
  In deze teams zien we een aantal aandachtspunten:
 • Gebrek aan 'accountability'.
  Teams waarin geen verantwoordelijkheid wordt genomen, teamleden die niet aanspreekbaar lijken en waar een oplossingsgerichte mentaliteit ontbreekt. Er ontbreekt een actieve feedback cultuur die ten doel heeft iedereen beter te maken.

 • Samenwerking zonder commitment
  naar het afgesproken resultaat of naar het team of de organisatie. Er wordt niet doorgepakt en er wordt geen actie genomen op gemaakte afspraken.
 • Ineffectieve vergadercultuur.
  Er worden teveel en te lange vergaderingen gehouden zonder uitkomst met duidelijke actiepunten of afspraken. Er worden geen heldere doelen gesteld en gemaakte afspraken worden niet nagekomen.
 • Managementteam dat toe is aan de volgende stap in haar teamontwikkeling.
  MT-leden die met elkaar willen toegroeien naar een cultuur van focus op collectieve belangen of doelen, transparantie alsmede een actieve en constructieve feedback cultuur en een inspirerende leiderschapsstijl.
 • High potentials en beginnend leidinggevenden die hun leiderschap willen ontwikkelen en leidinggevende vaardigheden willen leren ontwikkelen en testen.

Outdoor-actitviteiten tijdens bedrijfstrainingen bij Pole4

Enkele resultaten


Leiderschapsontwikkeling.
Op een uitdagende manier, waarbij je de eigen grenzen leert kennen en oprekken. Makkelijker en met meer voldoening het team of anderen in beweging krijgen. Het team helpen versnellen in het bereiken van de doelstellingen. Teamleden leren hoe ze elkaar het makkelijkst kunnen aanspreken en elkaar om ondersteuning vragen. Individuele teamleden, professionals of leidinggevenden leren hun persoonlijke effectiviteit en leiderschap te vergroten.

Effectief samenwerken.
Weten hoe je kunt samenwerken als team onder lastige en uitdagende omstandigheden.
Met de outdoor omgeving als ultieme test plek.

Vertrouwen creëren.
De bergen van Mallorca zijn een metafoor voor de uitdagende omstandigheden die mensen altijd tegenkomen. Door echt actief bezig te zijn gaat het leren veel dieper dan in theoretische situaties.

Hecht en high performing team.
Er ontstaat een hecht team dat beter weet te presteren door de noodzaak om samen te werken, doelen te stellen en samen te werken in situaties die gecontroleerd, veilig en toch uitdagend zijn. Op de expeditie van Pole4 bedrijfstraining kost experimenteren geen klanten maar levert het blijvende lessen en inzichten op.

Grote resultaatverbetering op door de opdrachtgever ingebrachte thema's.
De hogedrukpan van de expeditie op Mallorca, met zeer ervaren begeleiders, bedrijfstrainers en coaches levert resultaten op die je niet in een trainingszaal kunt behalen of uit een boek kunt halen.

Waarom Kiezen voor een programma van Pole4 bedrijfstraining

 1. bulletpointStel je voor dat je MT beter samenwerkt, wat levert dat op? Stel je voor dat je sales organisatie effectiever is, wat levert dat op? Stel je voor dat de cultuur in je organisatie meer transparant is en dat mensen elkaar aanspreken op resultaten, wat levert dat op? En wat is het je dan waard? Afhankelijk van het aantal deelnemers en het gewenste programma kost deze expeditie rond
  € 340,- per deelnemer per dag.
 2. bulletpointAls bedrijf is het goed te weten dat er een oplossing is voor de beschreven problemen of uitdagingen. Een team of individu gaat vele malen effectiever functioneren na de deelname aan Pole4 bedrijfstraining.
 3. bulletpointEen incentive voor een al goed functionerend team, waarbij een fantastische ervaring gecombineerd wordt met een enorme leerervaring op gebied van (persoonlijk) leiderschap en wat leidt tot voorbeeldgedrag naar de rest van de organisatie.

 1. bulletpointVoor een deelnemer is dit een veilige plek om leiderschap te leren, te tonen en zich te bewijzen.
 2. bulletpointDoor de benadering van Pole4 bedrijfstraining is er een leer ervaring op verschillende niveaus. Door de individuele coaching kan er een veelheid aan thema's langskomen. Door de uitdagende outdoor omgeving worden grenzen verlegd. Door de techniek van Leider van de dag worden de 4 verschillende niveaus van leiderschap aangeleerd en in de praktijk beproeft. Door de - zo nodig - confronterende, persoonlijke benadering is de leerervaring indringend en blijvend.
 3. bulletpointPole4 bedrijfstraining werkt alleen maar met de beste bedrijfstrainers en coaches. Professionals met jarenlange ervaring op het vlak van persoonlijke ontwikkeling, leiderschap, samenwerking en communicatie. Plus zeer ervaren bergsporters die veiligheid en zorg voor de deelnemers met stip op 1 hebben staan.

Outdoor-actitviteiten bij Pole4

Algemene inhoud van een Pole4 bedrijfstraining


Outdoor leadership. In de bergen van Mallorca houden we een bergtocht onder begeleiding van ervaren trainers en coaches. Een van tevoren benoemd doel wordt met de deelnemers nagestreefd. Door de volkomen andere wereld waar de deelnemers zich in bewegen ontstaat er de mogelijkheid om buiten de comfortzone te leren. Door de ervaring van de begeleiders worden individuele en team doelen gehaald en wordt geleerd van het doen, proberen, verbeteren en fouten maken Deelnemers worden leider van de dag en gaan zelf, onder begeleiding, stappen zetten in het aansturen van het team, presenteren, delegeren, corrigeren en motiveren. Hierbij wordt een reeks aan competenties verder ontwikkeld.

Tijdens de tocht zijn er een aantal momenten van belang. Aan het begin wordt er een doel gesteld. Een individueel doel en door het team een teamdoel. Gedurende de tocht wordt hieraan gerefereerd. Na elke dag, of zo nodig na elke pauze, wordt het resultaat van de dag besproken en vindt er evt. correctie plaats. Gedurende de wandeling zijn de begeleiders beschikbaar voor aansturing, hulp en coaching. Aan het einde van elke dag wordt er een koppeling gemaakt met het individuele en teamdoel en wordt er zo nodig gecorrigeerd. Mochten de doelen gehaald zijn, dan wordt er een nieuw ambitieus doel gesteld. Een team of groep mensen kan met een opdracht binnen komen. Bijvoorbeeld een disfunctionerend team kan de opdracht hebben om de lucht te klaren en de oude vetes op te lossen.

Bewegwijzering tijdens tocht Pole4

Pole4 bedrijfstraining zet de volgende instrumenten in:

 • Training
 • Coaching.
 • Team coaching.
 • Een zeer enthousiast team aan instructeurs/begeleiders.
 • Inzet van alle trainingsinstrumenten die de trainers/coaches in huis hebben die noodzakelijk zijn om de individuele- en teamdoelen te halen.
 • Een unieke ervaring in een schitterende omgeving.
 • Een gepaste fysieke uitdaging op maat. Dit betekent dat het programma toegankelijk is voor iedereen die enigszins fit is.
 • Een veilige leeromgeving in een uitdagende bergwereld.
 • Bergsportuitrusting van hoog niveau.
 • Faciliteiten op maat. Van buitenslapen onder de sterren tot een luxe¬hotel, een BBQ bij een pool of boterham met pindakaas. Verschillende wensen zijn invulbaar.
 • Plezier en een ervaring voor het leven.

Pole4 bedrijfstraining werkt met 4 vormen van leiderschap

 • bulletpoint Hiërarchisch leiderschap.
  Is jouw leiderschap gebaseerd op kracht en macht, duw jij je mensen voort, los je problemen op die jij alleen maar denkt te kunnen oplossen? Of is je leiderschap gebaseerd op voorbeeldgedrag, ruimte geven waarin je teamleden en/of collega's kunnen groeien en waarin je hen leert om zelf problemen op te lossen?
 • bulletpointPeer group leiderschap.
  Geef jij leiding aan je Peers door informatie strategisch in jouw voordeel te gebruiken, speel je mensen wel eens tegen elkaar uit, claim jij succes dat wellicht niet of niet helemaal van jou is? Of sta je voor kwaliteit van het product of resultaat, onafhankelijk van wie het draagt en wie de credits krijgt? Steun jij je collega's in het bereiken van hun succes?

 • bulletpoint Informeel leiderschap.
  Ben jij een strateeg die van alles in de strijd gooit om het proces te verstoren, gebruik jij je kracht en invloed om jouw zaken naar voren te brengen en te sturen naar eigen belang? Of gebruik jij je kwaliteiten om vanuit de achtergrond meerwaarde toe te voegen? Voor het team, het gewenste resultaat, de samenwerking?
 • bulletpointActief volgerschap.
  Ben jij als team lid afwachtend wat anderen gaan doen of zeggen, kijk jij afwachtend wat het resultaat gaat worden en voel jij je niet verantwoordelijk voor het hele team? Of draag je bij waar je kunt, support je de deelnemers van je project of team, anticipeer je op wat er nog gedaan kan worden op teamniveau om nog betere resultaten te boeken?

In de Pole4 bedrijfstraining laten we zien welke van de vier genoemde vormen van leiderschap ingezet worden. Daarmee kunnen deelnemers zien waar zij van nature naartoe neigen. En hoe ze de stap kunnen zetten naar positief bijdragen aan het team, de samenwerking en het eindresultaat.

Waar vinden de programma's plaats


Het programma vindt plaats in de bergen van Mallorca, de Serra Tramontana. De Serra Tramontana is gewaardeerd als wereld erfgoed. De moeilijkheidsklasse is laag, het wandelen in de bergen vraagt geen bijzondere uitrusting of technische alpine vaardigheden. Wel is goed schoeisel een vereiste. De tocht zal worden afgestemd op de gemiddelde conditie van de deelnemers. Hier is ruimte voor in de bergen.

Programma


Eindeloos veel variatie mogelijkheden, een programma is altijd maatwerk

 • bulletpointBinnen het programma is alles mogelijk. Een BBQ aan de rand van het zwembad, slapen in een mooi hotel of juist een berghut of de open lucht: de mogelijkheden zijn eindeloos, net als op het inhoudelijke vlak.
 • bulletpointOp het sportieve vlak biedt Mallorca ruime mogelijkheden. Uitdagend hiken in de bergen, echt klimmen, abseilen, duiken, cliffjumpen, kayakken, fietsen, zeilen etc.
 • bulletpointFacilitaire en sportieve ervaringen gebruiken we in de interacties met de deelnemers, om ze uit te dagen en de dynamiek te laten ervaren, afhankelijk van wat de groep nodig heeft en wat de deelnemers verder brengt

 • bulletpointDoor de uitdagende wijze waarop wij dit op Mallorca aanbieden, is de leerervaring indringend en blijvend. Ook het plezier dat deelnemers tijdens de tocht ervaren, is een herinnering die niet snel zal vervagen. De programma's variëren in duur van 4 tot 12 dagen.
 • bulletpointEen bedrijfstraining van Pole4 is altijd maatwerk.
 • bulletpointDe trainers en coaches van Pole4 verzorgen in bedrijven al jaren een grote variatie aan programma's, met de nadruk op management & leiderschapstrainingen, persoonlijke ontwikkeling, teamcoaching, teambuilding, samenwerking en communicatie.

Bewegwijzering tijdens tocht Pole4

Onze benadering

Wij starten altijd met een kennismaking waarbij wij u vragen welke resultaten u van de training voor ogen heeft en verwacht. Hierna stellen we, in nauwe samenwerking met u, het programma op. Hierbij wordt de inhoud en zwaarte van het outdoor deel bepaald en onderwerpen van training en gesprek vastgesteld. Een vast onderdeel tijdens de tocht is individuele- en teamcoaching. Elke deelnemer stelt een leerdoel op. Gedurende de tocht zullen de trainers en coaches van Pole4 met elke deelnemer apart in gesprek gaan over die leerdoelen en de wijze waarop deelnemers deze doelen willen behalen. Ook zullen er regelmatig evaluatiesessies op teamniveau plaatsvinden om meer inzicht te krijgen in de aanwezige groepsdynamiek en hoe onderlinge samenwerking, als het nodig is, kan worden verbeterd.

Voorafgaand aan de programmadagen, krijgen alle teamleden een aantal voorbereidende vragen toegestuurd. Deze vragen liggen vooral op het vlak van persoonlijke effectiviteit. Het gaat hier om een inventarisatie van waar mensen tegenaanlopen in het team of de werkomgeving, wat iemand beperkt om voor zijn/haar volle potentieel te gaan en wat iemand ziet als de eigen verbeterpunten op gebied van persoonlijke effectiviteit, communicatie en samenwerken. Deze vragen zijn toegespitst op het specifieke doel van het maatwerk programma.

Een voorbeeld van een kort programma kan er zo uitzien:Woensdagavond:

Aankomt Mallorca, kennismaking, opstellen persoonlijke doelen en nachtrust.


Donderdag:

Veiligheidsinstructie, inpakken, reis naar de bergen, lunch, start van de hike. Elke dag wordt geleid door een van de teamleden. Die is de Leather of the day. De LOTD krijgt hiervoor aanvullende instructie. Avondmaaltijd in een berghut, of desgewenst een hotel. Na de maaltijd vindt er een evaluatie van de dag plaats.


Vrijdag:

Na het ontbijt start de hike met een nieuwe LOTD. Gedurende de dag vinden er tijdens de pauzes en maaltijden afstemmingsgesprekken plaats. Er is ruimte voor inhoudelijke kennisoverdracht, teamcoaching of tocht evaluatie. Na de maaltijd vindt de evaluatie plaats.


Zaterdag:

Na het ontbijt vindt er een persoonlijke evaluatie plaats waarbij de individuele doelen worden getoetst en uitgedaagd. Tijdens de tocht, met een nieuwe LOTD, worden er individuele coach gesprekken gevoerd met diegene die daar behoefte aan hebben. Tijdens de hike zal de instructeur ook actief naar teamleden toegaan die niet lekker in hun vel zitten, niet goed in de groep passen, te dominant of passief zijn of zich drukken.

Na het avondeten vindt de evaluatie plaats. Dit keer op meer persoonlijk niveau. Haal je werkelijk alles uit de training, en hoe verhoudt dit zich met je bijdrage aan het team, hier in de bergen en maandag op het werk.


Zondag:

Na het ontbijt worden we teruggebracht naar het Basecamp/hotel waar de afronding plaatsvindt. Er zal een individuele evaluatie plaatsvinden en een team evaluatie. Na het opruimen en inpakken vliegen we terug op zondagavond. (vluchttijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid)


Het programma maakt gebruik van de ervaringsleer. Dat betekent een mix van theorie en veel doen, oefenen op basis van praktijksituaties, observeren, persoonlijk reflecteren, interactie en dialoog. Gedurende het gehele programma krijgen de deelnemers praktische gereedschappen aangereikt die onmiddellijk gebruikt kunnen worden in de dagelijkse praktijk.

De trainers van de Pole4 werken altijd op het snijvlak van persoonlijke en professionele ontwikkeling, waarbij vaardigheden, gedrag, attitude en waarden afwisselend worden geadresseerd. Onze stijl van werken wordt door opdrachtgevers omschreven als resultaatgericht, uitdagend, zelf reflecterend, empowering, respectvol, integer, met humor.

Follow-up met coaching:


Het is mogelijk om het geleerde in het programma verder te borgen en om niet te snel terug te vallen in oud gewoontegedrag om een kort coaching traject van 4 sessies te doen. De sessies vinden plaats in een tijdbestek van ongeveer 3 maanden. Planning van de sessies vindt in overleg plaats tussen de coach en coach cliënt. Uurtarief coaching: € 145,- excl. BTW.

Kosten voor een bedrijfstraining van Pole4:


Tarief per trainer* € 1.000,- per dag.
Tarief ondersteuning/logistiek lokaal, transport, voedsel/water, begeleiding op afstand € 250,- per dag.
Overnachting Mallorca € 40,- tot 150,- per dag per persoon.
(Afhankelijk van de keuze overnachting)
Vlucht naar Mallorca € 25,- tot 200,- per dag.
(Afhankelijk van seizoen en vroegboeken)
Huur uitrusting € 50,- per persoon.
Additionele outdoor evenementen € PM.


*Er wordt altijd met 2 trainers/coaches gewerkt. Boven de 12 deelnemers wordt de norm van 6 deelnemers per trainer gehanteerd.

Tot slot

Elke tocht op Mallorca is voor ons team een groot plezier. Wij gunnen iedereen deze (leer)ervaring en gaan dan ook graag met u in gesprek over de mogelijkheden.Voor meer informatie, stuur ons een mail of bel met Bart van Amerongen +316 520 562 31.