Pole4: een jongerenreis waar ze
hun hele leven veel aan hebben.

Pole4 denkt aan het milieu

Pole4 besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van uw kind, maar wil hierbij het milieu zo min mogelijk belasten.

Tijdens het verblijf op Mallorca belasten wij het milieu minimaal. Het milieuvriendelijke wandelen staat centraal, we wijken niet af van de paden en zien er streng op toe dat afval altijd wordt meegenomen naar de verblijfsaccommodaties. Het noodzakelijke vervoer op het eiland van het basecamp naar het startpunt en van het eindpunt naar het basecamp gebeurt in een nieuwe bus die aan de laatste uitstooteisen voldoet.

Milieucompensatie van de vliegreis

Wij hebben gekozen voor Mallorca, omdat wij van mening zijn dat hier de meest perfecte omstandigheden aanwezig zijn voor een succesvolle reis. Het enige nadeel hiervan is dat er gevlogen moet worden. En we weten dat dat niet het meest milieuvriendelijke vervoersmiddel is.


De vliegreis naar en van Mallorca belast het milieu. De vliegafstand van 2870 kilometer heen en terug zorgt voor een uitstoot van 1,06 ton CO2e. CO2e-uitstoot betekent dat alle broeikasgassen, roet en condensstrepen worden meegenomen in de berekening. Deze worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Pole4 heeft ervoor gekozen klimaatneutraal te vliegen en heeft een overeenkomst gesloten met de Climate Neutral Group (https://www.climateneutralgroup.com). Een zeer betrouwbare organisatie die de door Pole4 betaalde financiële compensatie investeert in diverse milieuvriendelijk projecten.

Dit betekent dat uw kind echt klimaatneutraal vliegt!