Pole4: een outdoor trainingsprogramma
waar jongeren hun hele leven veel aan hebben.

Wil je dat je zoon of dochter:

 • • succesvol is in het leven?
 • • vol zelfvertrouwen (later) mooie kansen pakt?
 • • zich persoonlijk ontwikkelt en weet wat hij/zij wil?

Klik dan hier

Met het outdoor leiderschapsprogramma van Pole4 op Mallorca leert je kind op een ongedwongen en vooral leuke manier vaardigheden aan die nodig zijn voor een succesvol leven en/of een mooie carrière. Zelfvertrouwen, leiderschap, communiceren en samenwerken: het zijn de belangrijkste competenties voor hun toekomst. Deze reis is een ervaring waar ze hun hele leven veel aan hebben.


Is dit wat voor mijn kind?

Het outdoor leiderschapsprogramma is geschikt voor elk kind dat door bijvoorbeeld in de vakantietijd, een tussenjaar, de periode na een eindexamen of een studiekeuze, tijd heeft en die tijd zinvol wil besteden. Meegaan met Pole4 betekent voor jongeren werken aan zichzelf, maar ook aan hun toekomst binnen een voor hen perfecte leeromgeving: op reis. Aan het eind van de reis nemen de jongeren competenties als o.a. leidinggeven, samenwerken, flexibel gedrag, plannen en organiseren, overtuigingskracht, zelfredzaamheid, zelfontwikkeling, besluitvaardigheid, integriteit en goed communiceren mee naar huis. We gaan met elkaar een geweldige tijd tegemoet waarin je kind letterlijk en figuurlijk bergen gaat verzetten.

Outdoor-actitviteiten bij Pole4

Veiligheid

Veiligheid bij Pole4

Je kind ‘meegeven’ en toevertrouwen aan een ander, blijft altijd een soort van ‘moment’. Het went wel wat naarmate ze ouder en zelfstandiger worden, maar toch. Daarom is het goed te weten hoe wij over veiligheid denken bij Pole4. Veiligheid is bij ons een voorwaarde om mensen mee te nemen, net zoals veiligheid voor u een voorwaarde is om uw kind mee te laten gaan met Pole4. We stellen daarom ook: als de veiligheid niet op z’n best is, dan gaan we niet op pad.

Veilig leren en leren veilig te zijn
Bij Pole4 wordt een unieke leeromgeving gecreëerd. Die omgeving is uitdagend en vraagt behoorlijk wat van de deelnemers. Op fysiek gebied door uitdagende sportieve activiteiten, maar ook op mentaal gebied: het samenleven binnen een groep en verantwoordelijkheid nemen voor de groep. Leiderschap tonen, aan durven kaarten dat de leider van de dag een foute beslissing nam, of jezelf aansporen als het even moeilijk is. Risicoanalyses maken, grenzen verleggen, sociale vaardigheden verder ontwikkelen, verantwoordelijkheden dragen: de groep leert meer dan ze ooit voor mogelijk houden in een korte tijd. Het is prachtig als dit gebeurt, maar het kan alleen als uw kind zich veilig genoeg voelt om het te laten zien. En voor die veilige omgeving, die dergelijke leerervaringen mogelijk maakt, maken wij ons hard.

Als het gaat om veiligheid, werken wij met de volgende doelen:

 • bulletpointHet voorkomen van ongevallen en uitval door een ongeluk, ziekte of overbelasting.
 • bulletpointHet onderwijzen van risicomanagement en het planmatig alert en adequaat reageren op onverwachte situaties en/of ongelukken.
 • bulletpointHet gebruiken van protocollen en risico-inventarisatie die de veiligheid ondersteunen.
 • bulletpointOok qua veiligheid het creëren van een unieke leerervaring die in het dagelijks leven van grote meerwaarde is.
Hoe bereiken we deze doelen?
Naast fysieke veiligheid is er ook sociale en geestelijke veiligheid. Wij borgen al die vormen van veiligheid met instructeurs die gewend zijn om te werken met jongeren. Ze zijn in staat om de hele groep te stoppen als er geen veiligheid te waarborgen is. Ze hebben bewezen om te kunnen gaan met de uitdagingen die Pole4 de deelnemers biedt en de leerervaring die dat voor de deelnemers brengt. En last but not least: de instructeurs zijn buitenmensen in hart en nieren die op verschillende plekken van de wereld hun sporen hebben verdiend.

Hij kon altijd al goed voor zichzelf opkomen,
nu houdt hij ook nog rekening met anderen

Ervaring organisatie en ouders

We hebben de training ontwikkeld vanuit onze ambitie, onze overtuiging én onze schat aan ervaring als leidinggevenden, trainers en coaches in grote bedrijven en organisaties. Daarnaast zijn we ervaringsdeskundig in het werken met jongeren. Met: ‘Dat doe ik morgen wel’ (of één van die andere 453 smoesjes) hoeven ze bij ons dus niet aan te komen. Voor alle andere zaken, van welke aard dan ook, zijn we er voor ze. Om te luisteren, maar ook om ze te helpen zichzelf nét even wat verder te brengen, iets aan te gaan, elkaar te helpen, te durven en te evalueren.

Onze instructeurs en coaches hebben allen aantoonbaar ervaring als leidinggevenden en zijn in staat om grenzen aan te geven, ook als de deelnemer dit zelf (nog) niet kan of uit enthousiasme vergeet. Het doseren van stimulans, uitdaging en leerervaring versus rust, reinheid en regelmaat is op deze wijze geborgd en voor elke deelnemer op maat gesneden.

Bart van Amerongen hiking op Mallorca

Leerervaring

De wandeling door de bergen van Mallorca is een uitstekend middel om doorzettingsvermogen te trainen, zelfredzaamheid en weerbaarheid op te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat er op je pad komt. Wat elke afzonderlijke deelnemer leert, is erg afhankelijk van het startniveau en de ambitie om te willen leren. De ervaring toont dat elke deelnemer een unieke leerervaring meemaakt die direct toepasbaar en blijvend is. Nu, maar ook later in een baan. Ook is gebleken uit de reacties van ouders wiens kinderen hebben deelgenomen aan het programma dat zij duidelijk een positieve verandering zien bij hun kinderen.

Quotes ouders

 • bulletpointIk merk echt aan mijn kind dat zij er enorm veel van heeft opgestoken.
 • bulletpointDoor Pole4 heeft mijn dochter het zelfvertrouwen ontwikkeld om haar spannende buitenland avontuur aan te gaan.
 • bulletpointOnze communicatie is veel beter geworden.

 • bulletpointHij vroeg ineens uit zichzelf of hij kon helpen.
 • bulletpointZe gaat ineens allemaal zaken zelf regelen.
 • bulletpointIk zie dat mijn kind gegroeid is.

Voorbereiding


Vereisten

Om de tocht volledig te kunnen volbrengen, heeft je zoon of dochter meer nodig dan bergschoenen en een goed humeur. Het allerbelangrijkste is namelijk hun conditie. Die moet best goed zijn. Het helpt enorm als ze vooraf een paar flinke oefenwandelingen maken of een sport beoefenen.


Benodigdheden

Niet alle benodigde spullen in huis dan wel op zolder liggen? Geen probleem. Pole4 biedt een aantal zaken te huur aan waaronder een rugzak, matje, slaapzak, bivakzak en drinkflessen. Nota bene: na inschrijving wordt er een uitgebreide equipmentlist verstuurd waar duidelijk op staat welke zaken aangeschaft moeten worden, wat wij te huur aanbieden en waar wij voor zorgen.

Ze gaat ineens allemaal
zaken zelf regelen

Veel gestelde vragen

Hoe gaat Pole4 om met veiligheid?
Pole4 doet er alles aan om veiligheid te borgen. Niet alleen de fysieke veiligheid, maar ook de sociale en emotionele veiligheid. Dit doen wij door te beginnen met een dag instructie over thema’s als brand, verdwalen, onweer en het wildlife. Ook zijn wij heel helder over de spelregels waarbinnen we handelen. Daarnaast heeft elke instructeur, reisbegeleider, chauffeur, kok, iedereen die onderdeel uitmaakt van het Pole4 team een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De instructeurs hebben allemaal een geldig MFA (Medical First Aid) diploma. Daarnaast zijn de hulpdiensten en de gezondheidszorg op Mallorca uitstekend, mocht dat onverhoopt noodzakelijk zijn. Verder worden gediplomeerde lokale berggidsen ingehuurd voor het rotsklimmen, canyoning, cliff jumping en kanovaren.

Hoe is de leeftijdsopbouw?
Wij werken met twee leeftijdsgroepen: 15-19 en 17-22 jaar. Na de inschrijfperiode worden de groepen samengesteld We lopen met twee groepen van zes personen waarbij gekeken wordt welke deelnemers bij elkaar passen. Soms laten we jong en oud samenlopen om een leereffect te creëren. Ook is er een dag dat meisjes en jongens apart lopen om de verschillen in de communicatie duidelijk te maken. Het verschil in leeftijd is daarbij geen probleem, maar juist een leerervaring.

Hoe is de prijs van het programma opgebouwd?
Pole4 is een stichting zonder winstoogmerk. Een programma moet kostenneutraal zijn. De stichting verdient dus niet op een programma. Wat maakt dan de kosten? Wij kiezen voor een hoge kwaliteit op elk vlak. Wij willen een afwisselend programma aanbieden waarbij er in een tent geslapen wordt, in de open lucht, in een hostel en meestal in berghutten, waar we ook eten, met uitzondering van een pizza op een prachtig plein. De instructeurs zijn allen op het hoogste niveau werkzaam als trainer, coach of leidinggevende. We werken niet met vrijwilligers. Verder rijdt er een busje mee om de bevoorrading te garanderen, eventuele uitvallers te kunnen faciliteren en om een groep te transporteren als de hut niet gehaald wordt. Zo bieden we kwaliteit op alle vlakken.

Zijn er mogelijkheden tot reisbegeleiding?
Wij bieden een begeleide reis aan voor de jongste groepen. Dat betekent dat er iemand van Pole4 op de luchthaven van Palma aanwezig is om de deelnemers op te vangen en naar het basecamp te begeleiden. Deze persoon heeft een VOG. Ook op de terugreis is een begeleide reis mogelijk. Wij brengen de deelnemers van het basecamp naar de luchthaven van Palma. Wij stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer. Wij zorgen voor uitstekende routebeschrijvingen. En mocht iemand de weg kwijt zijn, wat tot nu toe nog niet gebeurd is, dan halen wij de persoon op.

Hoe komt mijn kind zelf naar het basecamp?
Nog liever hebben wij dat de deelnemers zelf naar het basecamp gaan. Er is een uitstekende routebeschrijving aanwezig om de deelnemers van de luchthaven Palma met het OV naar het basecamp te wijzen. De ervaring van voorgangers leert dat dit eenvoudig gaat. En als dit niet zo is, dan is de Pole4 bus binnen een half uur op de locatie waar de deelnemer is gestopt. Wij kennen het eiland.

Wat leren de deelnemers?
Wij zijn trainers en coaches. Wij geven (leiderschaps) training aan teams en organisaties, geven leiding aan organisaties en begeleiden mensen individueel. Deze kwaliteiten worden ingezet om een reeks communicatie- en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Hier vindt u een lijst met competenties. De wandeling door de bergen van Mallorca is een uitstekend middel om doorzettingsvermogen te trainen, zelfredzaamheid en weerbaarheid op te bouwen en verantwoordelijkheid te nemen voor wat er op je pad komt. Maar ook zaken als goed communiceren en samenwerken, anticiperen, plannen en de leiding kunnen nemen. Wat een deelnemer leert is erg afhankelijk van het start niveau en de ambitie om te willen leren. De ervaring toont dat elke deelnemer een unieke leerervaring meemaakt die direct toepasbaar is en blijvend is. Ook later in een baan. Ook is gebleken uit de reactie van ouders wiens kinderen hebben deelgenomen aan het programma dat zij duidelijk een positieve verandering zien bij hun kinderen.

Waarom zou ik een uitrusting moeten huren?
Wij stimuleren het gebruik van de eigen uitrusting. En wij stellen hoge eisen aan de uitrusting. Met een vuilniszak vol kleren kom je de bergen niet over. Wij leveren een uitgebreide equipmentlist waarin helder staat omschreven wat er nodig is en waarom. Ook staat daarin aangegeven wat wij als huur uitrusting aanbieden. Wat wij aanbieden is uitstekend materiaal. Geschikt voor de warmte op Mallorca en de wisselende weertypes in de bergen. De ervaring leert dat er al veel uitrusting bij de deelnemers aanwezig is en er maar weinig gehuurd hoeft te worden. Met name de rugzak, slaapzak en het matje worden gehuurd.

Wat maakt het programma leuk?
De meest indringende en blijvende leerervaring doe je op als je goed in je vel zit. Plezier is een erg belangrijk element van het programma. Wij zorgen voor een omgeving waar plezier voor het oprapen ligt. Wij geven het programma ook op een plezierige manier. Zo licht mogelijk, op veiligheid na. Vanuit plezier is het veel makkelijker om een fout te maken, te leren en te corrigeren. En om je vinger op te steken als er een uitdaging is. Zoals het zijn van LOTD (Leader Of The Day).

Waarom is het leuk voor de deelnemers?
Met een groep leeftijdsgenoten op pad, avonturen beleven in de schitterende natuur en zonder dat je het door hebt, ook nog een leiderschapstraining meepakken. Hoe kan dat niet leuk zijn. Er wordt veel gelachen, gekaart in de hutten, pauzes gehouden om de grootste hitte te vermijden en ineens eet je met z'n allen een pizza op een prachtig en sfeervol plein.

Waar slapen de deelnemers?
Wij slapen hoofdzakelijk in berghutten waar ook de maaltijden gebruikt worden. En soms slaap je in de open lucht. Je begint en eindigt in het Basecamp. Daar is onder andere de BBQ aan de pool.

Wat eten de deelnemers?
We eten in de hutten, soms een restaurant of een BBQ. Soms een pizza, maar vaak voedzaam berghutten eten. Paste, salade en Spaanse specialiteiten. Het is mogelijk om dieetwensen door te geven. De hutten houden daar rekening mee, het restaurant kan je natuurlijk zelf kiezen en de BBQ is ook geschikt voor b.v. vegetariërs of veganisten. Elke dieetwens is in te vullen. Vooraf contact over een dieet is natuurlijk altijd mogelijk.

facebook twitter linkedin whatsapp